Statsminister Mette Frederiksen gik til Folketingets åbning i oktober 2020 på talerstolen og lancerede en ny stort anlagt såkaldt “Tryghedspakke”. Hun sagde på sin kendte, bestemte facon, at det var vigtigt at vi skulle “forholde os til fakta” for derefter at præsentere et forslag der går imod al fagkundskabens viden og fakta på området (som man kan læse om i detaljer i Politiken her). Kort fortalt er det eksperterne peger på, at kriminaliteten er stødt faldende og det største problem i fht utryghed, er faktisk at den ikke matcher med virkeligheden. Grunden til at folk har en mere udbredt opfattelse af utryghed, i en tid hvor kriminaliteten i de udsatte boligområder går tilbage, skyldes primært den offentlige debat og den måde politikere og medier fremstiller situationen. Men også det store fokus på enkeltsager ala det vi har set, når der bliver skrevet stolpe op og stolpe ned om Motalavej og det ene hold politikere efter det andet, valfarter derhen for at få taget billeder foran vejskiltet.

 

Det er næsten som om, de gerne vil have, at der er et problem.

 

En løsning der gør tingene værre

Med andre ord, så prøver regeringen at løse et problem der ikke findes. Men hvad værre er, er at man med “Tryghedspakken” risikerer at forværre en situation, som ellers efter mange års målrettede indsatser, er i bedring. Det er næsten som om, de gerne vil have, at der er et problem. Forskerne i indlægget i Politiken, nævner blandt andet en undersøgelse kaldet “Tryghed og trivsel i udsatte områder” udarbejdet af VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Her er en af konklusionerne, at en af de ting som kunne skabe større sammenhørighed mellem virkeligheden og den opfattede tryghed, ville være en oplysningskampagne både lokalt og nationalt. Så det kan man jo næsten sige, er præcis det modsatte af, hvad regeringen har gang i.

 

Jeg kan ikke lade være med at se regeringen for mig, svøbt i dynejakker og alt det bling de kunne samle sammen, mens de griner fjoget til kameraet med grillz på tænderne.

 

Retssikkerheden er truet igen

Men som det ikke var slemt nok, så er der noget langt mere alvorligt på færde. Som jeg forstår forslaget, udfra de oplysninger der er kommet frem indtil videre, så vil man rykke grænserne for, hvornår politiet skal skride ind overfor grupperinger af “unge mænd med ikkevestlig baggrund” der end ikke har gjort noget kriminelt. Hvis Tryghedspakken bliver en realitet, vil politiet ikke alene kunne stoppe sådanne grupper for et så udefinerbart begreb, som at de er “utryghedsskabende”, men de vil simpelthen også kunne give dem opholdsforbud, udstikke bøder, sågar fængselsstraf og politiet får desuden bemyndigelse til at tage de unge mænds ejendele fra dem. Mette Frederiksen nævnte selv fra talerstolen eksempler som guldkæder og dynejakker. Det lyder på mig næsten som absurd teater. Jeg kan ikke lade være med at se regeringen for mig, svøbt i dynejakker og alt det bling de kunne samle sammen, mens de griner fjoget til kameraet med grillz på tænderne.

 

Det projekt regeringen har gang i her, vil ikke andet end at skabe modborgerskabsfølelse og tanken knuser ærligt talt mit hjerte.

 

Syndebukkepolitik

Jeg må ærligt talt sige, at “Tryghedspakken” ikke gør mig andet end utryg, bare ved tanken. Det lugter af populisme af værste skuffe, hvor en gruppe udvælges, marginaliseres og bliver brugt som syndebuk, for at opnå point hos udvalgte vælgergrupper. Hvis regeringen vitterligt gerne ville skabe tryghed, burde de overveje at stoppe med at mørklægge vigtige rapporter og istedet lytte til forskerne og eksperterne på området. Det som marginaliserede udsatte unge har brug for, er at føle sig som medborgere gennem initiativer der fremmer selvværd, tilhørsforhold og som giver dem nye kompetencer. Det projekt regeringen har gang i her, vil ikke andet end at skabe modborgerskabsfølelse og tanken knuser ærligt talt mit hjerte.

 

Men nogle gange må man grine istedet for at græde, så her er min gave til regeringen: En pimpet version af deres fællesfoto, men nu udstyret med lune dynejakker og godt med bling bling fra jeres “Tryghedspakke” projekt.